Tegemoetkomingen

Lijst tegemoetkomingen van alle ziekenfondsen per provincie

Bijna alle ziekenfondsen betalen kamp- en lidgeld terug. De bedragen en de manier waarop ze dat doen, is per ziekenfonds anders.

Ook de administratie is voor elk ziekenfonds verschillend: soms is een kopie van de lidkaart nodig, soms kan je een formulier downloaden van de website, dat dan door de groepsleiding moet worden ingevuld.

Provincie Antwerpen

Tegemoetkomingen 2017-2018 (onder voorbehoud van fouten):

De Voorzorg                                           Lidgeld Max. €20/jaar t/m 29 jaar, Kampgeld €5/dag max. €100/jaar

Liberale Mutualiteit                             Lidgeld: geen tussenkomst voor jeugdbewegingen, Kampgeld €2/overnachting Max. €20/jaar 2 t/m 18 jaar

Christelijke Mutualiteit                       Lidgeld Max. €20/jaar t/m 24 jaar, Kampgeld €5/dag max. €100/jaar

Vlaams & Neutraal Ziekenfonds        Lidgeld Max.€30/jaar t/m 18 jaar, Kampgeld €5/dag max. €100/jaar t/m 18 jaar

Onafhankelijk Ziekenfonds                 Lidgeld Max. €20/jaar t/m 26 jaar, Kampgeld €5/dag max. €100/jaar

Partena                                                    Lidgeld: geen tussenkomst voor jeugdbewegingen, Kampgeld €5/dag max. €100/jaar t/m 18 jaar

Fiscaal attest

Hieronder vinden jullie een fiscaal attest inzake de opvang van kinderen. Dit kunnen jullie afdrukken en door ons laten invullen voor de belastingen werkjaar 2016.

Fiscaal attest inkomstenjaar 2016