Fiscaal Attest

Scoutskampen fiscaal aftrekbaar?

Voor kinderen -12 jaar kunnen ouders de kosten voor ‘deelname aan jeugdwerkactiviteiten’ op hun belastingsbrief van het volgende jaar inbrengen.

Voor welke activiteiten?

Voor alle activiteiten waarvoor ouders extra bijbetalen kunnen ze een fiscaal attest vragen: weekends, kamp, enz. Om de administratieve last te beperken, raden we groepen aan om enkel voor het kamp een attest te bezorgen.
Dit attest heeft geen betrekking op het lidgeld.

Hoe?

Vul het fiscaal attest dat u in uw inbox krijgt verder aan.

Als u denkt dat u hier recht op hebt, maar u hebt er nog geen ontvangen (ze worden verzonden in de periode mei-juni), dan mag u gerust een mailtje sturen naar groepsleiding@de25.be.