Tegemoetkomingen ziekenfondsen 2019-2020

Christelijke Mutualiteit 

Biedt een kamptegemoetkoming van 5 euro per kampdag. In totaal wordt tot 100 euro per jaar terugbetaald. 

Meer info via deze link

Liberale Mutualiteit  

Biedt een tussenkomst van 2 euro per overnachting tot 10 overnachtingen per jaar. 
Meer info via deze link

Voorzorg

Je ontvangt een terugbetaling van het lidgeld van 20 euro per kalenderjaar.
Meer info via deze link

Parenta

Biedt een terugbetaling van 100 euro voor meerdaagse activiteiten: 5 euro per kampdag met max. 20 dagen per jaar.
Meer info via deze link

Vlaams en neutraal ziekenfonds 

Een kampvergoeding kan tot 120 euro per kalenderjaar en per kind.

  • Voor kampen en speelpleinen bedraagt de tussenkomst € 5 per dag of overnachting.
  • Voor schoolreizen en het lidgeld van een erkende jeugdvereniging bedraagt de tussenkomst forfaitair tot 30 euro.

Meer info via deze link

Onafhankelijk ziekenfonds

Voor een kamp krijg je tot € 5 per dag per kind tot maximaal 20 dagen per kalenderjaar terug. Meer info via deze link 

Neutraal ziekenfonds Vlaanderen

Jeugdbewegingen worden jaarlijks met € 10 terugbetaald. Je kan jaarlijks tot € 50 terugkrijgen wanneer je kind op kamp gaat: € 5 per dag met max. 10 dagen. Meer info via deze link