Scouting op maat

Fonds op maat

Fonds op Maat is het solidariteitsfonds van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Met dit fonds ondersteunen we kinderen, jongeren en hun ouders, die het thuis financieel moeilijk hebben. Zo proberen we de financiële drempels van het deelnemen aan scouting weg te werken. Fonds op maat geldt enkel voor activiteiten, weekends en kampen.

Bij Fonds op Maat kan je aanvragen doen voor steun voor deelname van leden aan betalende activiteiten zoals weekends, kampen, zwemmen,… We hanteren hierbij het solidariteitsbeginsel, ieder draagt een steentje bij. De verdeelsleutel: 1/3 betalen de ouders, 1/3 betaalt de groep, 1/3 betaalt Scouts en Gidsen Vlaanderen via het Fonds op Maat. Fonds op maat komt enkel tussen bij betalende scouts- en gidsenactiviteiten, niet bij de aankoop van materiële goederen (slaapzak, rugzak,…)

Een aanvraag gebeurt steeds door de leiding, niet door ouders of leden. Als je nog vragen hebt contacteer dan zeker de groepsleiding. Je kan ook  steeds terecht op het verbond: 03 231 16 20 (vraag naar een persoon verantwoordelijk voor diversiteit!) of op diversiteit@scoutsengidsenvlaanderen.be

Lidgeld op maat

Het lidgeld voor het werkjaar 2020-2021 is 55 euro. Het verminderd lidgeld is 10 euro, dit is voor iedereen die het financieel moeilijk heeft.

Halfjaarlijks lidgeld

Als iemand na 1 maart aansluit, is het halfjaarlijks lidgeld 16,80 euro en het halfjaarlijks verminderd lidgeld 5 euro.

Uniform op maat

Heb je recht op lidgeld op maat? Dan krijg je automatisch korting op de uniformstukken in de Hopper Winkels en in de webwinkel. De korting op het hemd bedraagt 60%, voor broek, rok en trui is dat 50%.