Formulieren

Weekend- en kamptoelating

Tijdens een weekend of een kamp vertrouwen jullie jullie kinderen aan ons toe. Om dit wettelijk vast te leggen vragen we jullie daarom een toelating in te vullen.

 

Individuele steekkaart

De individuele steekkaart is het formulier waarop de ouders van scoutsleden jaarlijks de persoonlijke, sociale en medische gegevens van hun kind invullen. Dankzij deze informatie kan de leiding op een veilige en juiste manier reageren in een noodsituatie.

Tegemoetkoming ziekenfonds

Bijna alle ziekenfondsen betalen kamp- en lidgeld terug. De bedragen en de manier waarop ze dat doen, is per ziekenfonds anders.

Ook de administratie is voor elk ziekenfonds verschillend: soms is een kopie van de lidkaart nodig, soms kan je een formulier downloaden van de website, dat dan door de groepsleiding moet worden ingevuld.

 

Fiscaal attest

Voor kinderen -12 jaar kunnen ouders de kosten voor ‘deelname aan jeugdwerkactiviteiten’ op hun belastingbrief van het volgende jaar inbrengen.

 

Scouting op maat

Fonds op Maat is het solidariteitsfonds van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Met dit fonds ondersteunen we kinderen, jongeren en hun ouders, die het thuis financieel moeilijk hebben. Zo proberen we de financiële drempels van het deelnemen aan scouting weg te werken.